Danike van Overeem-Polano, Kinder- en Pre-verbaal Logopedist

Mijn naam is Danike van Overeem-Polano, en ik ben al vele jaren actief als kinder- en preverbaal logopedist. 
In de afgelopen jaren heb ik me met veel toewijding gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en hun ouders in de leeftijd van 
0 tot 4 jaar. Wanneer de spraak- en taalontwikkeling en/of de eet- en drinkontwikkeling van een kind niet verloopt zoals verwacht, kan dit een negatieve invloed hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Het brein van jonge kinderen is nog zeer flexibel, waardoor we ongewenste patronen kunnen voorkomen voordat ze gewoontes worden die het kind later moet afleren

Mijn uitdaging ligt in het samen met de ouders bevorderen van een optimale spraak-, taal-, eet- en drinkontwikkeling bij hun kind, zelfs als dit niet vanzelf gaat. Elk logopedisch traject met kind en ouders benader ik met veel energie, kennis en expertise. Elk kind en elke ouder heeft specifieke behoeften. Soms is het nog niet duidelijk waarom het praten, eten of drinken niet vanzelf gaat. Het kan ook zijn dat het kind te maken heeft met specifieke uitdagingen, zoals een schisis, een syndroom, vroeggeboorte, veelvuldige ziekte, slechthorendheid of doofheid. In deze gevallen bied ik kinderen en ouders de gespecialiseerde logopedische zorg die ze nodig hebben.

De logopedie is voortdurend in ontwikkeling en daarom blijf ik altijd bezig met nascholing en bijscholing, om er zo zeker van te zijn dat mijn benadering gebaseerd is op de meest recente wetenschappelijke inzichten.

Ik ben geregistreerd logopedist met de specialisaties Hanen-therapie  en pre-verbale therapie. 

Ik ben actief lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie),  lid van de landelijke Hanen-werkgroep en de NVPL (Nederlandse Vereniging voor Pre-verbaal logopedisten), de werkgroep samenwerkende logopedisten Kennemerland en van een kwaliteitskring Logopedie.

De praktijk doorloopt jaarlijks een audit programma om te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.