Als Je Kind Nog Onvoldoende Verstaanbaar Spreekt

Als Je Kind Nog Onvoldoende Verstaanbaar Spreekt

Wanneer je kind wel begint te spreken, maar nog onvoldoende verstaanbaar is, of zelfs in een eigen taaltje praat, kan dit heel frustrerend zijn voor hem of haar. Het is van belang om zo vroeg mogelijk met logopedie te starten om te voorkomen dat verkeerde spraakpatronen zich vastzetten. Na een intakegesprek en observatie zal ik de spraak van je kind in kaart brengen en beoordelen of er sprake is van een achterstand in de spraakontwikkeling. Op basis hiervan zal ik beslissen of verder (logopedisch) onderzoek noodzakelijk is of dat we direct kunnen beginnen met logopedische begeleiding.Als Je Kind Nog Onvoldoende Verstaanbaar Spreekt

Indien logopedische begeleiding noodzakelijk blijkt, zal ik in samenspraak met jou een behandelplan opstellen en toelichten wat dit precies inhoudt. Dit behelst vaak het maken van regelmatige afspraken in de praktijk, meestal één- of tweewekelijks, en de noodzaak van dagelijkse oefeningen met je kind.
Soms kan verminderde spraakverstaanbaarheid te wijten zijn aan factoren zoals een schisis, een verminderd gehoor, een verminderde senso-motorische ontwikkeling in het mondgebied, of kan het een onderdeel zijn van een syndroom. In dergelijke gevallen ben je bij Logopedie Haarlem eveneens aan het juiste adres. Ik sta klaar om de spraak- en taalontwikkeling van je kind te ondersteunen en te bevorderen