Als je kind nog moeite heeft met de mondmotoriek.

Als je kind overmatig kwijlt of haar mond veel zijn of haar mond open heeft kan ik je na een intakegesprek, gevolgd door onderzoek en observatie,  adviezen en oefeningen geven om thuis te gaan doen. 

Ik ben dan meer een monitor en motivator. De begeleiding is gericht op langere termijn en afspraken worden vaak met tussenpozen van 4-6 weken gepland. Deze begeleiding kan na de eerste afspraak deels online worden voortgezet.

Mijn doel is om je kind te helpen met het verminderen van kwijlen en open mondgedrag, en zo bij te dragen aan zijn of haar  algehele comfort en welzijn. 

Als  er naast senso-motorische problemen in het mondgebied ook articulatie- en of taalontwikkelingsproblemen zijn, dan vindt er vaak ook individuele logopedische begeleiding of  het volgen van het Hanen-uderprogramma Praten doe je met z’n Tweeën of Meer dan Woorden plaats. Samen kijken we na de intake en het onderzoek wat beste bij jullie past en wat er nodig is. 

Neem gerust contact met mij  op voor meer informatie of om een afspraak te maken. Samen werken we aan een oplossing

Als je kind moeite heeft met eten of drinken (uit de fles): preverbale logopedie